Author Details

Karnaukh, R. A., Kharkiv Air Force University, Ukraine