Author Details

Atamanskiy, D. V., Kharkiv Air Force University, Ukraine